Results for ADAC Kart Youngster Cup Schaafheim

ADAC Hessen-Thueringen e.V.
ADAC-Odenwaldring Schaafheim
ADAC-Odenwaldring Schaafheim - 1.0km (ccw)
10/07/2023

Saturday 10/7

R
2:30pm

Klasse 2B 2C 2D 5 5A 7A

Official Results - 2. Rennen Kl 2B 2C 2D 5 5A 7A
R
2:10pm

Klasse 2 2A 3 4 4A 7

Official Results - 2. Rennen Kl 2 2A 3 4 4A 7
R
1:50pm

Klasse 1 1A 1B 1C 1D

Official Results - 2. Rennen Kl 1 1a 1B 1C 1D
R
1:30pm

Klasse 2B 2C 2D 5 5A 7A

Official Results - 1. Rennen Kl 2B 2C 2D 5 5A 7A
R
1:10pm

Klasse 2 2A 3 4 4A 7

Official Results - 1. Rennen Kl 2 2A 3 4 4A 7
R
12:50pm

Klasse 1 1A 1B 1C 1D

Official Results - 1. Rennen Kl 1 1A 1B 1C 1D
Q
12:30pm

Klasse 2B 2C 2D 5 5A 7A

Official Results - Zeittraining Kl 2B 2C 2D 5 5A 7A
Q
12:15pm

Klasse 2 2A 3 4 4A 7

Official Results - Zeittraining Kl 2 2A 3 4 4A 7
Q
12:00pm

Klasse 1 1A 1B 1C 1D

Official Results - Zeittraining Kl 1 1A 1B 1C 1D
P
10:40am

Klasse 2B 2C 2D 5 5A 7A

Official Results - 3. Freies Training Kl 2B 2C 2D 5 5A 7A
P
10:20am

Klasse 2 2A 3 4 4A 7

Official Results - 3. Freies Training Kl 2 2A 3 4 4A 7
P
10:00am

Klasse 1 1A 1B 1C 1D

Official Results - 3. Freies Training Kl 1 1A 1B 1C 1D
P
9:40am

Klasse 2B 2C 2D 5 5A 7A

Official Results - 2. Freies Training Kl 2B 2C 2D 5 5A 7A
P
9:20am

Klasse 2 2A 3 4 4A 7

Official Results - 2. Freies Training Kl 2 2A 3 4 4A 7
P
9:00am

Klasse 1 1A 1B 1C 1D

Official Results - 2. Freies Training Kl 1 1A 1B 1C 1D
P
8:40am

Klasse 2B 2C 2D 5 5A 7A

Official Results - 1. Freies Training Kl 2B 2C 2D 5 5A 7A
P
8:20am

Klasse 2 2A 3 4 4A 7

Official Results - 1. Freies Training Kl 2 2A 3 4 4A 7
P
8:00am

Klasse 1 1A 1B 1C 1D

Official Results - 1. Freies Training Kl 1 1A 1B 1C 1D