Results for ADAC Kart Youngster Cup Bopfingen

ADAC Hessen-Thueringen e.V.
Breitwangbahn Bopfingen
Bopfingen Breitwangbahn - 1.0km (cw)
10/16/2021

Saturday 10/16

R
4:00pm

Klasse 6 7 8 9 11 12 13 14 15

Official Results - 2. Rennen Kl 14
R
3:40pm

Klasse 6 7 8 9 11 12 13 14 15

Official Results - 2. Rennen Kl 6 7 8 9 11 12 13 15
R
3:20pm

Klasse 3 4 4A 5 10 10A

Official Results - 2. Rennen Kl 3 4 4A 10
R
3:00pm

Klasse 3 4 4A 5 10 10A

Official Results - 2. Rennen Kl 5
R
2:40pm

Klasse 1 1A 2

Official Results - 2. Rennen Kl 1 1A 2
R
2:20pm

Klasse 6 7 8 9 11 12 13 14 15

Official Results - 1. Rennen Kl 14
R
2:00pm

Klasse 6 7 8 9 11 12 13 14 15

Official Results - 1. Rennen Kl 6 7 8 9 11 12 13 15
R
1:40pm

Klasse 3 4 4A 5 10 10A

Official Results - 1. Rennen Kl 3 4 4A 10
R
1:20pm

Klasse 3 4 4A 5 10 10A

Official Results - 1. Rennen Kl 5
R
1:00pm

Klasse 1 1A 2

Official Results - 1. Rennen Kl 1 1A 2
Q
12:35pm

Klasse 6 7 8 9 11 12 13 14 15

Official Results - Zeittraining Kl 14
Q
12:25pm

Klasse 6 7 8 9 11 12 13 14 15

Official Results - Zeittraining Kl 6 7 8 9 11 12 13 15
Q
12:15pm

Klasse 3 4 4A 5 10 10A

Official Results - Zeittraining Kl 3 4 4A 5 10
Q
12:05pm

Klasse 1 1A 2

Official Results - Zeittraining Kl 1 1A 2
P
11:30am

Klasse 6 7 8 9 11 12 13 14 15

Official Results - 2. Freies Training Kl 6 7 8 9 11 12 13 14
P
11:15am

Klasse 3 4 4A 5 10 10A

Official Results - 2. Freies Training Kl 3 4 4A 5 10
P
11:00am

Klasse 1 1A 2

Official Results - 2. Freies Training Kl 1 1A 2
P
10:45am

Klasse 6 7 8 9 11 12 13 14 15

Official Results - 1. Freies Training Kl 6 7 8 9 11 12 13 14
P
10:30am

Klasse 3 4 4A 5 10 10A

Official Results - 1. Freies Training Kl 3 4 4A 5 10 10A
P
10:15am

Klasse 1 1A 2

Official Results - 1. Freies Training Kl 1 1A 2