7a ETAPA SUPERBIKE BRASIL 2022

Cronoelo
Autódromo Potenza
Autódromo Potenza - 3.2km (ccw)
09/22/2022 - 09/25/2022

Thursday 9/22

P
11:00am

TREINO EXTRA GRUPO A

Scheduled - 1o TREINO EXTRA - GRUPO A
P
11:23am

TREINO EXTRA GRUPO B

Scheduled - 1o TREINO EXTRA - GRUPO B
P
11:42am

MOTOSCHOOL - A

Scheduled - 1a SESS�O - GRADUADOS A
P
12:02pm

TREINO EXTRA GRUPO A

Scheduled - 2o TREINO EXTRA - GRUPO A
P
12:02pm

MOTOSCHOOL - B

Scheduled - 1a SESS�O - GRADUADOS B
P
12:23pm

TREINO EXTRA GRUPO B

PROVISIONAL Results - 2o TREINO EXTRA - GRUPO B
P
12:44pm

TREINO EXTRA GRUPO C

Scheduled - 1o TREINO EXTRA - GRUPO C
P
1:07pm

MOTOSCHOOL - A

Scheduled - 2a SESS�O - GRADUADOS A
P
1:27pm

TREINO EXTRA GRUPO A

Scheduled - 3o TREINO EXTRA - GRUPO A
P
1:47pm

MOTOSCHOOL - B

Scheduled - 2a SESS�O - GRADUADOS B
P
1:48pm

TREINO EXTRA GRUPO B

Scheduled - 3o TREINO EXTRA - GRUPO B
P
2:09pm

TREINO EXTRA GRUPO C

Scheduled - 2o TREINO EXTRA - GRUPO C
P
2:32pm

MOTOSCHOOL - A

PROVISIONAL Results - 3a SESS�O - GRADUADOS A
P
2:52pm

TREINO EXTRA GRUPO A

PROVISIONAL Results - 4o TREINO EXTRA - GRUPO A
P
3:13pm

TREINO EXTRA GRUPO B

PROVISIONAL Results - 4o TREINO EXTRA - GRUPO B
P
3:32pm

MOTOSCHOOL - B

Scheduled - 3a SESS�O - GRADUADOS B
P
3:34pm

TREINO EXTRA GRUPO C

PROVISIONAL Results - 3o TREINO EXTRA - GRUPO C
P
3:57pm

MOTOSCHOOL - A

PROVISIONAL Results - 4a SESS�O - GRADUADOS A
P
4:17pm

TREINO EXTRA GRUPO C

PROVISIONAL Results - 4o TREINO EXTRA - GRUPO C
P
4:40pm

MOTOSCHOOL - A

PROVISIONAL Results - 5a SESS�O - GRADUADOS A
P
5:00pm

TREINO EXTRA GRUPO A

PROVISIONAL Results - 5o TREINO EXTRA - GRUPO A
P
5:17pm

MOTOSCHOOL - B

Scheduled - 4a SESS�O - GRADUADOS B
P
5:21pm

TREINO EXTRA GRUPO B

Scheduled - 5o TREINO EXTRA - GRUPO B
P
5:42pm

TREINO EXTRA GRUPO C

PROVISIONAL Results - 5o TREINO EXTRA - GRUPO C
P
6:05pm

MOTOSCHOOL - A

PROVISIONAL Results - 6a SESS�O - GRADUADOS A
P
6:20pm

MOTOSCHOOL - B

Scheduled - 5a SESS�O - GRADUADOS B
P
6:26pm

TREINO EXTRA GRUPO A

PROVISIONAL Results - 6o TREINO EXTRA - GRUPO A
P
6:46pm

TREINO EXTRA GRUPO B

PROVISIONAL Results - 6o TREINO EXTRA - GRUPO B
P
7:07pm

TREINO EXTRA GRUPO C

Scheduled - 6o TREINO EXTRA - GRUPO C
P
7:30pm

TREINO EXTRA GRUPO A

Scheduled - 7o TREINO EXTRA - GRUPO A
P
7:51pm

TREINO EXTRA GRUPO B

Scheduled - 7o TREINO EXTRA - GRUPO B
P
8:05pm

MOTOSCHOOL - B

Scheduled - 6a SESS�O - GRADUADOS B
P
8:12pm

TREINO EXTRA GRUPO C

Scheduled - 7o TREINO EXTRA - GRUPO C

Friday 9/23

P
10:00am

SuperSport 400cc

PROVISIONAL Results - 1o Treino Livre - 400cc
P
10:21am

Copa Pro Honda CBR 650R

PROVISIONAL Results - 1o Treino Livre - CBR 650R
P
10:42am

SuperSport 600cc

PROVISIONAL Results - 1o Treino Livre - 600cc
P
11:20am

SBK LIGHT 1000cc

PROVISIONAL Results - 1o Treino Livre - SBK LIGHT
P
11:48am

SuperBike Pro/Evo 1000cc

PROVISIONAL Results - 1o Treino Livre - PRO/EVO
P
12:21pm

SuperSport 400cc - Escola

PROVISIONAL Results - 1o Treino Livre - 400cc - Escola
P
12:42pm

SuperBike Escola

PROVISIONAL Results - 1o Treino Livre - Escola
P
1:03pm

SuperSport 400cc

PROVISIONAL Results - 2o Treino Livre - 400cc
P
1:24pm

Copa Pro Honda CBR 650R

PROVISIONAL Results - 2o Treino Livre - CBR 650R
P
1:45pm

SuperSport 600cc

PROVISIONAL Results - 2o Treino Livre - 600cc
P
2:23pm

SBK LIGHT 1000cc

PROVISIONAL Results - 2o Treino Livre - SBK LIGHT
P
2:51pm

Honda Jr Cup

PROVISIONAL Results - 1o Treino Livre - JR Cup
P
3:19pm

SuperBike Pro/Evo 1000cc

PROVISIONAL Results - 2o Treino Livre - PRO/EVO
P
3:52pm

SuperSport 400cc - Escola

PROVISIONAL Results - 2o Treino Livre - 400cc - Escola
P
4:13pm

SuperBike Escola

PROVISIONAL Results - 2o Treino Livre - Escola
P
4:34pm

SuperSport 400cc

PROVISIONAL Results - 3o Treino Livre - 400cc
P
4:55pm

Copa Pro Honda CBR 650R

PROVISIONAL Results - 3o Treino Livre - CBR 650R
P
5:16pm

Honda Jr Cup

PROVISIONAL Results - 2o Treino Livre - JR Cup
P
5:44pm

SBK LIGHT 1000cc

PROVISIONAL Results - 3o Treino Livre - SBK LIGHT
P
6:12pm

SuperBike Pro/Evo 1000cc

PROVISIONAL Results - 3o Treino Livre - PRO/EVO
P
6:45pm

SuperSport 600cc

PROVISIONAL Results - 3o Treino Livre - 600cc
P
7:23pm

SuperSport 400cc - Escola

PROVISIONAL Results - 3o Treino Livre - 400cc - Escola
P
7:44pm

SuperBike Escola

PROVISIONAL Results - 3o Treino Livre - Escola
P
8:05pm

Honda Jr Cup

PROVISIONAL Results - 3o Treino Livre - JR Cup

Saturday 9/24

Q
10:00am

SuperSport 400cc

PROVISIONAL Results - 1o Classificat�rio - 400cc
Q
10:21am

Copa Pro Honda CBR 650R

PROVISIONAL Results - 1o Classificat�rio - CBR 650R
Q
10:42am

Honda Jr Cup

PROVISIONAL Results - 1o Classificat�rio - JR Cup
Q
11:10am

SuperSport 600cc

PROVISIONAL Results - 1o Classificat�rio - 600cc
Q
11:52am

SBK LIGHT 1000cc

PROVISIONAL Results - 1o Classificat�rio - SBK LIGHT
Q
12:20pm

SuperBike Escola

PROVISIONAL Results - 1o Classificat�rio - Escola
Q
12:41pm

SuperBike Pro/Evo 1000cc

PROVISIONAL Results - 1o Classificat�rio - PRO/EVO
Q
1:19pm

SuperSport 400cc - Escola

PROVISIONAL Results - 1o Classificat�rio - 400cc - Escola
Q
1:40pm

SuperSport 400cc

PROVISIONAL Results - 2o Classificat�rio - 400cc
Q
2:01pm

Copa Pro Honda CBR 650R

PROVISIONAL Results - 2o Classificat�rio - CBR 650R
Q
2:22pm

Honda Jr Cup

PROVISIONAL Results - 2o Classificat�rio - JR Cup
Q
2:50pm

SuperSport 600cc

PROVISIONAL Results - 2o Classificat�rio - 600cc
Q
3:32pm

SBK LIGHT 1000cc

PROVISIONAL Results - 2o Classificat�rio - SBK LIGHT
Q
4:00pm

SuperBike Escola

PROVISIONAL Results - 2o Classificat�rio - Escola
Q
4:21pm

SuperBike Pro/Evo 1000cc

PROVISIONAL Results - 2o Classificat�rio - PRO/EVO
Q
4:59pm

SuperSport 400cc - Escola

PROVISIONAL Results - 2o Classificat�rio - 400cc - Escola
Q
5:20pm

SBK LIGHT 1000cc

PROVISIONAL Results - 3o Classificat�rio - SBK LIGHT
Q
5:48pm

Copa Pro Honda CBR 650R

PROVISIONAL Results - 3o Classificat�rio - CBR 650R
Q
6:09pm

SuperSport 400cc

PROVISIONAL Results - 3o Classificat�rio - 400cc
Q
6:30pm

SuperBike Pro/Evo 1000cc

PROVISIONAL Results - Super Pole - PRO/EVO
Q
6:43pm

SuperSport 600cc

PROVISIONAL Results - Super Pole - 600cc
Q
6:56pm

Copa Pro Honda CBR 650R

PROVISIONAL Results - S.Pole - CBR 650R
Q
7:09pm

SBK LIGHT 1000cc

PROVISIONAL Results - Super Pole - SBK LIGHT
Q
7:22pm

SuperSport 400cc

PROVISIONAL Results - Super Pole - 400cc
Q
7:35pm

SuperBike Escola

PROVISIONAL Results - 3o Classificat�rio - Escola
Q
7:56pm

SuperSport 400cc - Escola

PROVISIONAL Results - 3o Classificat�rio - 400cc - Escola
Q
9:00pm

Honda Jr Cup

Scheduled - 3o Classificat�rio - JR Cup
Q
9:48pm

SuperSport 600cc

Scheduled - 3o Classificat�rio - 600cc
P
12:02pm
9/22

1a SESS�O - GRADUADOS B

Scheduled
P
1:47pm
9/22

2a SESS�O - GRADUADOS B

Scheduled
P
3:32pm
9/22

3a SESS�O - GRADUADOS B

Scheduled
P
5:17pm
9/22

4a SESS�O - GRADUADOS B

Scheduled
P
6:20pm
9/22

5a SESS�O - GRADUADOS B

Scheduled
P
8:05pm
9/22

6a SESS�O - GRADUADOS B

Scheduled
P
11:00am
9/22

1o TREINO EXTRA - GRUPO A

Scheduled
P
12:02pm
9/22

2o TREINO EXTRA - GRUPO A

Scheduled
P
1:27pm
9/22

3o TREINO EXTRA - GRUPO A

Scheduled
P
2:52pm
9/22

4o TREINO EXTRA - GRUPO A

PROVISIONAL Results
P
5:00pm
9/22

5o TREINO EXTRA - GRUPO A

PROVISIONAL Results
P
6:26pm
9/22

6o TREINO EXTRA - GRUPO A

PROVISIONAL Results
P
7:30pm
9/22

7o TREINO EXTRA - GRUPO A

Scheduled
P
11:23am
9/22

1o TREINO EXTRA - GRUPO B

Scheduled
P
12:23pm
9/22

2o TREINO EXTRA - GRUPO B

PROVISIONAL Results
P
1:48pm
9/22

3o TREINO EXTRA - GRUPO B

Scheduled
P
3:13pm
9/22

4o TREINO EXTRA - GRUPO B

PROVISIONAL Results
P
5:21pm
9/22

5o TREINO EXTRA - GRUPO B

Scheduled
P
6:46pm
9/22

6o TREINO EXTRA - GRUPO B

PROVISIONAL Results
P
7:51pm
9/22

7o TREINO EXTRA - GRUPO B

Scheduled
P
12:44pm
9/22

1o TREINO EXTRA - GRUPO C

Scheduled
P
2:09pm
9/22

2o TREINO EXTRA - GRUPO C

Scheduled
P
3:34pm
9/22

3o TREINO EXTRA - GRUPO C

PROVISIONAL Results
P
4:17pm
9/22

4o TREINO EXTRA - GRUPO C

PROVISIONAL Results
P
5:42pm
9/22

5o TREINO EXTRA - GRUPO C

PROVISIONAL Results
P
7:07pm
9/22

6o TREINO EXTRA - GRUPO C

Scheduled
P
8:12pm
9/22

7o TREINO EXTRA - GRUPO C

Scheduled