Results for lee roberts


October 24, 2021 • NASA GL - NCM Grand - Final Lap Day 2

December 5, 2020 • 2020 NASA-SE Road Atlanta

September 29, 2019 • MRA Round 7 - Sunday

September 28, 2019 • MRA Round 7 - Saturday

May 6, 2018 • MRA Round 1 - Sunday

May 5, 2018 • MRA Round 1 - Saturday

October 21, 2017 • MRA Round 1 (Rescheduled) - Saturday

October 15, 2017 • MRA Round 1 (Rescheduled) - Sunday