Results for jose roberto / mitsubishi lancer evo x