ADAC Kart Youngster Cup Kerpen

ADAC Hessen-Thueringen e.V.
Kerpen Erftlandring
Kerpen Erftlandring - 1.1km (ccw)
06/25/2022

Saturday 6/25

P
8:00am

Klasse 1 1A 2

Official Results - 1. Freies Training Kl 1 1A 1B 2
P
8:15am

Klasse 3 4 4A 5 9 9A

Scheduled - 1. Freies Training Kl 3 4 4A 5 9
P
8:30am

Klasse 3B 3C 6 6A 8A

Scheduled - 1. Freies Training Kl 3B 3C 6 6A 8A
P
8:45am

Klasse 3D 10 10A 10B

Official Results - 1. Freies Training Kl 3D 10 10A 10B
P
9:00am

Klasse 1 1A 2

PROVISIONAL Results - 2. Freies Training Kl 1 1A 1B 2
P
9:15am

Klasse 3 4 4A 5 9 9A

Scheduled - 2. Freies Training Kl 3 4 4A 5 9
P
9:30am

Klasse 3B 3C 6 6A 8A

Scheduled - 2. Freies Training Kl 3B 3C 6 6A 8A
P
9:45am

Klasse 3D 10 10A 10B

Scheduled - 2. Freies Training Kl 3D 10 10A 10B
P
10:00am

Klasse 1 1A 2

Scheduled - 3. Freies Training Kl 1 1A 1B 2
P
10:15am

Klasse 3 4 4A 5 9 9A

Scheduled - 3. Freies Training Kl 3 4 4A 5 9
P
10:30am

Klasse 3B 3C 6 6A 8A

Scheduled - 3. Freies Training Kl 3B 3C 6 6A 8A
P
10:45am

Klasse 3D 10 10A 10B

Scheduled - 3. Freies Training Kl 3D 10 10A 10B
P
12:00pm

Klasse 1 1A 2

PROVISIONAL Results - Zeittraining Kl 1 1A 1B 2
Q
12:15pm

Klasse 3 4 4A 5 9 9A

Official Results - Zeittraining Kl 3 4 4A 5 9
Q
12:30pm

Klasse 3B 3C 6 6A 8A

Official Results - Zeittraining Kl 3B 3C 3D 6 6A 8A
Q
12:45pm

Klasse 3D 10 10A 10B

Official Results - Zeittraining Kl 10 10A 10B
R
1:00pm

Klasse 1 1A 2

Official Results - 1. Rennen Kl 1 1A 1B 2
R
1:20pm

Klasse 3 4 4A 5 9 9A

Official Results - 1. Rennen Kl 3 4 4A 5 9
R
1:40pm

Klasse 3B 3C 6 6A 8A

Official Results - 1. Rennen Kl 3B 3C 3D 6 6A 8A
R
2:00pm

Klasse 3D 10 10A 10B

Official Results - 1. Rennen Kl 10 10A 10B
R
2:20pm

Klasse 1 1A 2

Official Results - 2. Rennen Kl 1 1A 1B 2
R
2:40pm

Klasse 3 4 4A 5 9 9A

Official Results - 2. Rennen Kl 3 4 4A 5 9
R
3:00pm

Klasse 3B 3C 6 6A 8A

Official Results - 2. Rennen Kl 3B 3C 3D 6 6A 8A
R
3:20pm

Klasse 3D 10 10A 10B

Official Results - 2. Rennen Kl 10 10A 10B